Speech of the chairman
Company Profile
Company certification
structure
Service Network
Company Culture
Employee Activity
 

XINHUI HONESTY INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD.
ADD: NO.7 FUSHENG ROAD , HUI CHENG, XINHUI DISTRICT, JIANGMEN CITY.
TEL: (0750) 6327001
FAX: (0750) 6676806
E-mail: transhipment-xh@honestyshpg.com.hk
Homepage: http://www.honesty-cn.com

Marketing Dept
TEL:    (0750) 6322768 
E-mail:  lizhao@honesty-cn.com

Operation Division Dept
TEL:    (0750) 6655018 
E-mail:  feeder-xh@honestyshpg.com.hk

Transshipment Division Dept
TEL:    (0750) 6655028 
E-mail:  transhipment-xh@honestyshpg.com.hk

Container Control  Dept
TEL:    (0750) 6327008 
E-mail:  inventory-xh@honestyshpg.com.hk

Finance & Accounting Dept
TEL:    (0750) 6322337 
E-mail:  xgl@ honesty-cn.com

Executive Dept
TEL:    (0750) 6327009 
E-mail:  yuki@honesty-cn.com

XINHUI HONESTY FREIGHT CO.,LTD. OF JIANGMEN CITY
ADD: NO.11 XINXING STREE KANGLE VILLAGE,XINHUI GUJING TOWN,JIANGMEN CITY
TEL: (0750) 6322738
FAX: (0750) 6676806
E-mail: wxzhong@honesty-cn.com

HONESTY SHIPPING (H.K.) CO.,LTD.
ADD: ROOM 1502-1503, 15/F, BILLION PLAZA, NO.8 CHEUNG YUE STREET, CHEUNG SHA WAN,    
KOWLOON, HONG KONG
TEL: (00852) 2396 2390
FAX: (00852) 2380 9359
E-mail: info@honestyshpg.com.hk
中转业务E-mail: transhipment¬_hk@honestyshpg.com.hk
内河业务E-mail: feeder¬_hk@honestyshpg.com.hk

HONESTY LOGISTICS INTERNATIONAL CO.,LTD.
ADD: ROOM 1502-1503, 15/F, BILLION PLAZA, NO.8 CHEUNG YUE STREET, CHEUNG SHA WAN,    
KOWLOON, HONG KONG
TEL: (00852) 2783 2023
FAX: (00852) 3007 0867
E-mail: logistics-hk@honestyshpg.com.hk

XINHUI HONESTY INTERNATIONAL VESSEL AGENCIES CO.,LTD. OF JIANGMEN
ADD: NO.18,206 CENTRAL ROAD SOUTH, HUI CHENG,XINHUI DISTRICT,JIANGMEN CITY
TEL: (0750) 6327082
FAX: (0750) 6676806
E-Mail: waidai@honesty-cn.com

XINHUI HONESTY SHIPPING (JIANGMEN)CO.,LTD.
ADD: NO.18,204 CENTRAL ROAD SOUTH, HUI CHENG,XINHUI DISTRICT,JIANGMEN CITY
TEL: (0750) 6391308
FAX: (0750) 6391302
E-Mail: wxzhong@honesty-cn.com

XINHUI HONESTY CONTAINER LAND TRANSPORTATION CO.,LTD.
ADD: NO.18 CENTRAL ROAD SOUTH, HUI CHENG,XINHUI DISTRICT,JIANGMEN CITY
TEL: (0750) 6391611
FAX: (0750) 6391302
E-Mail: motorcade@honesty-cn.com

XINHUI HONESTY INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD.XINHUI OFFICE
ADD: XINHUI PORT, XINHUI CITY
TEL: (0750) 6391822
FAX: (0750) 6391778
E-Mail: operation-tm@honestyshpg.com.hk

XINHUI HONESTY CUSTOMS AGENCIES CO.,LTD. Of JIANGMEN
ADD: NO.18, 205 CENTRAL ROAD SOUTH, HUI CHENG,XINHUI DISTRICT,JIANGMEN CITY
TEL: (0750) 6391811
FAX: (0750) 6391778
E-Mail: bgh_xh@honesty-cn.com.

XINHUI HONESTY INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD.JIANGMEN OFFICE
ADD: GAOSHA PORT, JIANGMEN CITY
TEL: (0750) 3292397、3292239
FAX: (0750) 3292377
E-Mail: operation-gs@honestyshpg.com.hk

XINHUI HONESTY INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD.WAIHAI OFFICE
ADD: ZHONGHUA AVENUE,WAIHAI TOWN,JIANGMEN,GUANGDONG,CHINA,SINOTRANS JIANGMEN WAREHOUSE & EMINAL CO.,LTD
TERMINAL MAIN BUILDING NO.209 ROOM
TEL: (0750) 3787083
FAX: (0750) 3787093
E-Mail: operation-gs@honestyshpg.com.hk

XINHUI HONESTY INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD.TAISHAN BRANCH
ADD: GONGYI PORT ,TAISHAN CITY OF JIANGMEN
TEL: (0750) 6322768
FAX: (0750) 6322363
E-Mail: yuwei@honesty-cn.com.

CHINAFAITH WHARF TRANSPORTATION (H.K.)CO.,LTD
ADD: NO.10, HOI WAH ROAD,CARGO HANDLING AREA ,TUEN MUN ,HONGKONG
TEL: (00852) 24416468
FAX: (00852) 24045038

  COPYRIGHT © XINHUI HONESTY INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD.